Inga droger, tack!

Vår drogpolicy i sin helhet.

Dala Rail & Snow AB skall vara en arbetsplats fri från droger. Vi accepterar aldrig någon form av missbruk av alkohol, narkotika eller medicinska preparat som används i berusande eller påverkande syfte. Vi ska gemensamt skapa en god arbetsmiljö ur både fysisk och psykisk synvinkel samt verka för att på ett öppet och medmänskligt sätt tidigt agera i drogfrågor.

Det är viktigt att vi är observanta på signaler om begynnande problem och att vi omedelbart tar tag i detta. Ju tidigare insatserna sker desto större är möjligheterna att snabbt komma till rätta med problemen.

Arbetstagaren såväl som arbetsgivaren har ett gemensamt intresse av att verksamheten bedrivs på ett säkert och ansvarfullt sätt. Vi ser alkohol- och drogtester som ett nödvändigt led i vårt ansvarstagande för säkerheten vid våra arbetsplatser. Tester genomförs vid nyanställning, vid misstanke, slumpmässigt samt vid allvarliga olycksfall eller tillbud.

Under ett kalenderår kommer 0 till 3 slumpmässiga tester att genomföras. Företagshälsovården i Borlänge ansvarar för att slumpmässiga tester genomförs sporadiskt under året och urvalet sker utifrån aktuell anställningslista för Dala Rail & Snow AB.

Vid första positiva upptäckten av alkohol- eller drogmissbruk förbinder sig Dala Rail & Snow AB att hjälpa till med rehabilitering om den anställde aktivt deltar i behandlingen. Visar tester att den anställde efter behandling fortsätter sitt missbruk riskeras uppsägning från företaget.