Om Dala Rail & Snow AB

Dala Rail & Snow AB är ett entreprenadföretag. Sedan starten hösten 2011 har vi redan gjort oss ett namn på den svenska och norska järnvägsmarknaden. Service, engagemang och flexibilitet är nyckelorden i Dala Rails affärsstrategi och något vi värdesätter högt.