Välkommen till Dala Rail & Snow AB

Service – Engagemang – Flexibilitet

Dala Rail & Snow AB är ett välkänt entreprenadföretag på den svenska och norska järnvägsmarknaden. Expertis inom spårsvetsning samt skydd- och säkerhetsledare i samband med järnvägstransport och infrastruktur.

Service, engagemang och flexibilitet är nyckelorden i Dala Rails affärsstrategi och något vi värdesätter högt.

Kontakta oss gärna för att göra en förfrågan eller mer information om våra tjänster rörande järnväg och underhåll av järnväg.

 • Spårsvetsning
 • Tillsyningsman A/E/L skydd samt vägvakt
 • Elsäkerhetsledare spår & maskin
 • Stabilitetspåverkande arbete i spår
 • Kap och slip av rälsmaterial
 • Bantekniker
 • Skydds och säkerhetsplanerare samt tågvarnare
 • Busk- och siktröjning
 • Skydds och säkerhetsledare
 • Signaltekniker
 • Arbetsledare
 • OFP tekniker