Vi drar vårt strå till stacken i miljöfrågan.

Hur arbetar vi för ett mer hållbart samhälle?

Rail & Snow AB’s miljöpolicy har som mål att bidra till en hållbar samhällsutveckling med ett långsiktigt miljöarbete i vår verksamhet genom ständiga förbättringar och genom att:

  • Alltid verka för att förhindra föroreningar
  • Endast använda fordon som är godkända enligt svenska miljökrav
  • Informera förare av företagets bilar att alltid köra på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt/ECO-driving
  • Minimera användningen av företagets fordon
  • Alltid följa gällande lagstiftning och myndighetskrav

Företagets miljömål, att minimera företagets påverkan på CO2