Kvalitet är A & O i vår bransch.

Hur kvalitetssäkrar vi?

ala Rail & Snow AB är certifierade enligt ISO 3834-2, som är ett internationellt kvalitetssäkringssystem för svetsande företag. Certifieringen innebär att Dala Rail & Snow AB förbinder sig att arbeta enligt den struktur som standarden föreskriver inom bland annat kundkontakter, kravgenomgångar, förberedelser för svetsprojekt, svetsning och kontroll och provning.

Kvalitetspolicy
Dala Rail & Snow AB’s kvalitetspolicy är att uppfylla våra kunders krav på professionellt utförda arbeten inom vårt verksamhetsområde.

  • Vi skall genom dokumenterade rutiner säkerställa att våra åtaganden tillfredsställer kundens behov.
  • Vår strävan är att utvecklas genom att bedriva ständiga förbättningar av våra varor och tjänster.
  • Vi skall med välutbildade och motiverade medarbetare utföra installationer, service och underhåll.
  • Vi skall under våra uppdrag skapa goda relationer med våra kunder och samarbetspartners.

Detta innebär att:

  • Vi skall påbörja arbetena i tid, följa tidsplanen och vara klara i tid.
  • Vi skall verka för ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga underleverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.
  • Vårt ledningssystem skall göra det möjligt att utföra våra uppdrag utan fel eller anmärkningar.
  • Vi skall medverka till att alla fel och brister som konstateras av oss, våra underleverantörer eller våra kunder dokumenteras för erfarenhetsåterbäring.
  • Vi skall informera våra kunder när det uppstår hinder för genomförande av uppdrag eller när annan produkt eller utförande är att rekommendera.
  • Vi skall vara vår kunds bästa alternativ i valet av entreprenörer.

Varje utfört arbete bör vara en rekommendation till ett nytt uppdrag.