Vi värnar om varandra.

Vår arbetsmiljöpolicy i sin helhet.

Dala Rail & Snow AB bedriver spårunderhåll och nyproduktion av järnvägsnätet i Skandinavien. Arbetet görs i huvudsak på uppdrag av olika uppdragsgivare. Denna verksamhet innehåller arbetsmiljörisker och det är därför viktigt att bevaka vår arbetsmiljö och att arbeta för att minimera dessa risker. Vi måste också följa de lagar, föreskrifter, normer och övriga krav som samhället ställer på verksamheten.

En god arbetsmiljö innebär att olycksfall, belastningsskador och sjukdomar minskar. Att arbeta på säkra arbetsplatser skapar trygghet i det dagliga arbetet.

En bra arbetsmiljö handlar alltså inte bara om en riskfri arbetsplats. De anställda skall också trivas och kunna utvecklas i sitt arbete. En förutsättning för detta är en rak kommunikation med samtliga medarbetare. Ledningen kan dock inte ensam skapa en god arbetsmiljö. Alla anställda måste i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer därför på var och en att inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på, och genast rapportera, eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

Minskad frånvaro och ökad trivsel på våra arbetsplatser ger förutsättningar för en bättre ekonomi i vårt företag och stärker därmed vår konkurrenskraft i framtiden.