Våra tjänster

Spårsvetsning

Våra svetsare är fullt utbildade och certifierade för SkV, PLA och SoWoS.
Vi har gedigen erfarenhet av svetsning i både Sverige och Norge.
Vår svetsansvarige är Patrik Grenedal .

Tillsyningsman A/E/L skydd samt vägvakt

Våra tekniker är utbildade enligt Trafikverkets kursplan BASÄTSM version 3.2 eller motsvarande.
Fortbildning sker löpande varje år.

Elsäkerhetsledare spår & maskin

Våra tekniker är utbildade enligt Trafikverkets föreskrift TDOK 2015:0223.
Fortbildning sker löpande varje år.

Stabilitetspåverkande arbete i spår

Våra tekniker är utbildade enligt Trafikverkets kursplan BASTAB version 1.1.

Kap och slip av rälsmaterial

Våra bantekniker och svetsare är utbildade enligt Trafikverkets kursplan BBSPSK version 2.2 eller motsvarande.

Bantekniker

Våra bantekniker och svetsare är utbildade enligt Trafikverkets kursplan BBUHBT version 1.5 eller motsvarande.

Skydds och säkerhetsplanerare samt tågvarnare

Våra tekniker är utbildade enligt Trafikverkets kursplan BASÄSKYDD version 3.3 eller motsvarande.
Fortbildning sker löpande varje år.

BUSK- OCH SIKTRÖJNING

Vi har flertalet säsongers erfarenhet av busk- och siktröjning med en välutrustad maskinpark.

Skydds och säkerhetsledare

Vissa av våra tekniker är utbildade enligt Trafikverkets kursplan SOS-PL version 1.1.

OFP

OFP Tekniker ”Ultraljud”

Arbetsledare

Vi kan erbjuda kompetent och driven arbetsledning inom områden ban, svets och neutralisering.

Utbildning

Info kommer inom kort.