Våra tjänster

Som ett väletablerat företag erbjuder vi många tjänster, allt för att kunna leva efter våra värdeord: Service, engagemang och flexibilitet

Våra svetsare är fullt utbildade och certifierade för SkV, PLA och SoWoS.
Vi har gedigen erfarenhet av svetsning i både Sverige och Norge. Vår svetsansvarige är Patrik Grenedal.

Våra tekniker är utbildade enligt Trafikverkets kursplan BASÄTSM version 3.2 eller motsvarande. Fortbildning sker löpande varje år.

Våra tekniker är utbildade enligt Trafikverkets föreskrift TDOK 2015:0223.
Fortbildning sker löpande varje år.

Våra tekniker är utbildade enligt Trafikverkets kursplan BASTAB version 1.1.

Våra bantekniker och svetsare är utbildade enligt Trafikverkets kursplan BBSPSK version 2.2 eller motsvarande.

Våra bantekniker och svetsare är utbildade enligt Trafikverkets kursplan BBUHBT version 1.5 eller motsvarande.

Våra tekniker är utbildade enligt Trafikverkets kursplan BASÄSKYDD version 3.3 eller motsvarande. Fortbildning sker löpande varje år.

Vi har flertalet säsongers erfarenhet av busk- och siktröjning med en välutrustad maskinpark.

Våra tekniker är utbildade enligt Trafikverkets kursplan SOS-PL version 1.1.

OFP-tekniker med ”ultraljud”

Vi kan erbjuda kompetent och driven arbetsledning inom områden ban, svets och neutralisering.

Besiktningsmännen ansvarar för att genomföra inspektioner och kontroller av järnvägsinfrastrukturen, inklusive spår, signaler och växlar, för att upptäcka fel, slitage eller säkerhetsrisker. Deras arbete syftar till att säkerställa att tågtrafiken kan ske säkert och utan driftstörningar genom att identifiera och åtgärda eventuella problem i tid.

Vi erbjuder anläggsningstjänster inom de arbetsområdena som vi är verksamma inom.

Via vårt samarbetsbolag Sydmitt Entreprenad erbjuder vi maskiner. Läs mer här.

Vi erbjuder utbildning via vår trafiksäkerhetslärare som är godkänd av trafikverket att utbilda inom el och trafiksäkerhet på följande punkter: 

Elsäkerhetsledare Spår och Maskin samt spärrning
Enskilt vistas i spår
Skydds- och Säkerhetsledare
Skydds- och Säkerhetsplanerare
Tillsyningsman A-, E-, L-skydd, Vägvakt

Hittar du inte det du söker?

Kontakta gärna oss så kan vi besvara era frågor muntligt.