Miljöpolicy

Dala Rail & Snow AB’s miljöpolicy har som mål att bidra till en hållbar samhällsutveckling med ett långsiktigt miljöarbete i vår verksamhet genom ständiga förbättringar och genom att:

  • alltid verka för att förhindra föroreningar
  • endast använda fordon som är godkända enligt svenska miljökrav
  • informera förare av företagets bilar att alltid köra på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt/ECO-driving
  • minimera användningen av företagets fordon
  • alltid följa gällande lagstiftning och myndighetskrav

Företagets miljömål, att minimera företagets påverkan på CO2 utsläppen genomatt ha kontroll över bränsleförbrukningen hos företagets fordon ska styra verksamhetsplaneringen, fordonsinköp samt hur fordonen används.