Kvalitetssäkring

Dala Rail & Snow AB är certifierade enligt ISO 3834-2, som är ett internationellt kvalitetssäkringssystem för svetsande företag.

Certifieringen innebär att Dala Rail & Snow AB förbinder sig att arbeta enligt den struktur som standarden föreskriver inom bland annat kundkontakter, kravgenomgångar, förberedelser för svetsprojekt, svetsning och kontroll och provning.

Kvalitetspolicy

Dala Rail & Snow AB’s kvalitetspolicy är att uppfylla våra kunders krav på professionellt utförda arbeten inom vårt verksamhetsområde.

Vi skall genom dokumenterade rutiner säkerställa att våra åtaganden tillfredsställer kundens behov.

Vår strävan är att utvecklas genom att bedriva ständiga förbättningar av våra varor och tjänster.

Vi skall med välutbildade och motiverade medarbetare utföra installationer, service och underhåll.

Vi skall under våra uppdrag skapa goda relationer med våra kunder och samarbetspartners.

Detta innebär att:

Vi skall påbörja arbetena i tid, följa tidsplanen och vara klara i tid.

Vi skall verka för ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga underleverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.

Vårt ledningssystem skall göra det möjligt att utföra våra uppdrag utan fel eller anmärkningar.

Vi skall medverka till att alla fel och brister som konstateras av oss, våra underleverantörer eller våra kunder dokumenteras för erfarenhetsåterbäring.

Vi skall informera våra kunder när det uppstår hinder för genomförande av uppdrag eller när annan produkt eller utförande är att rekommendera.

Vi skall vara vår kunds bästa alternativ i valet av entreprenörer.

Varje utfört arbete bör vara en rekommendation till ett nytt uppdrag.